Teaching Processes Leading to Quality Inclusive Education as Seen by Finnish Teachers

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

  •   Veronika Bačová

Abstract

The paper presents part of the initial results of dissertation research on the nature of the primary school teacher in inclusive education. The presented part presents results focusing on teaching processes in Finnish schools, i.e., the notion of teaching/learning activities chosen by the teacher to ensure quality inclusive education. A case study design with observation and interview methods with 10 Finnish basic schoolteachers was chosen for data collection. The results show the modesty of the Finnish teachers in their choice of teaching strategies, with independent work or group work with peer learning predominating, but with the help and cooperation of a number of teaching staff working in the classroom at the same time. Thus, the simplicity of the chosen forms and methods, with a high degree of differentiation and the involvement of a number of other teaching staff, appears to be essential to ensure quality inclusive education.


Keywords: Basic school, Inclusive education, Teacher, Teaching processes.

References

Anderlik, L. (2014). Cesta k inkluzi: úvahy z praxe a pro praxi. Triton. Czech language.

Booth, T. & Ainscow, M. (2007). Ukazatel Inkluze: rozvoj učení a zapojení ve školách. Rytmus. Czech language.

Day, C. (2012). Efektivní učitelé a jejich vášnivé zaujetí kvalitou. Orbis Scholae, 6 (3), 9–26. Czech language.

Fenstermacher, G. D., & Richardson, V. (2005). On Making Determinations of Quality in Teaching. Teachers College Record, 107(1), 186–213.

Ferdanová, J. (2015). Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání. Studia Paedagogica, 20 (3), 131–144.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum: Základy teorie, metody a aplikace. Portál.

Janík, T., & Chvál, M. (2012). Různorodost diskurzu o kvalitě vzdělávání. Orbis Scholae, 6 (3), 7–8. Czech language.

Janík, T., Lokajíčková, V., & Janko, T. (2012). Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu výuky: přehled výzkumných šetření. Orbis Scholae, 6 (3), 27–55. Czech language.

Kratochvílová, J. (2015). Výukové strategie podporující hodnoty inkluze na prvním stupni základní školy. CAPV. In Šafránková, D., Podroužek, L. & Slowík, J. (Eds.), Sborník z 23. konference České asociace pedagogického výzkumu. Západočeská univerzita v Plzni. Czech language.

Loreman, T. (2017). Pedagogy for Inclusive Education. Oxford Research Encyclopedias, Education.

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65 (2), 113–142. Czech language.

Mitchell, D. (2013). What Really Works in Special and Inclusive Education. Routledge.

Novotná, H. (Eds.). (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Czech language.

OSN (2015). United Nations Sustainable development goals.

Stake, R. (1995). The Art of Case Study Research. SAGE.

Stubbs, S. (2008). Inclusive Education: Where there are few recources 2008. The Atlas Alliance.

UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO.

Vališová, A., & Kasíková, H. (Eds.). (2010). Pedagogika pro učitele. Grada. Czech language.

WHO. (2011). Světová zpráva o zdravotním postižení. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Bačová, V. (2022). Teaching Processes Leading to Quality Inclusive Education as Seen by Finnish Teachers. European Journal of Education and Pedagogy, 3(6), 24–28. https://doi.org/10.24018/ejedu.2022.3.6.467